REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w  terminie od 1 do 31 marca 2021. Wnioski będzie można pobrać ze strony zlobek-kudowa.pl i wypełnione dostarczyć osobiście do żłobka lub przesyłając skan (może być czytelne zdjęcie)  na adres mailowy zlobek.kudowa@wp.pl

tel. do kontaktu- 74 869 30 76

wniosek o przyjęcie do żłobka

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią oraz procedury opracowane wg wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na dzień dzisiejszy tj. 04.02. 2021 r., w pierwszej kolejności z opieki żłobka mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.