OFERTA

Zapraszamy dzieci w wieku od ukończonego 5 miesiąca życia.

Rekrutacja do żłobka przeprowadzana jest od 1 do 31 marca 2022 r. na rok szkolny 2022/2023 tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. W przypadku wolnych miejsc do żłobka przyjmujemy dzieci w ciągu całego roku.

Żłobek jest czynny od godz. 6:00 do 16:00

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku od 01.01.2021 r. wynosi 2,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
Opłata za wyżywienie całodzienne: 6,40 zł

wniosek o przyjęcie do żłobka

wniosek o przyjęcie do żłobka