INFORMACJA DLA RODZICÓW !!!!

Opłata za godzinę pobytu dziecka od 01.01.2021 będzie wynosiła 2,10 zł ( wzrost o 0,10 zł).