Oferta

Zapraszamy dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat zamieszkałe w Kudowie-Zdroju.

Nabór do Żłobka jest w terminie od 1 do 31 marca 2019 r. na okres 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
W przypadku wolnych miejsc w Żłobku dzieci przyjmujemy przez cały rok.

Żłobek jest czynny od godz. 6:00 do 16:00

Opłaty:

Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1,70 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.
Opłata za wyżywienie całodzienne: 5,80 zł